Dreigende borstontsteking

Dreigende borstontsteking

In het MMC-Veldhoven worden regelmatig borstvoedende of kolvende moeders gezien die te maken krijgen met hardnekkig verstopte melkkanalen en/of een (dreigende) borstontsteking. Dit veroorzaakt ongemak en kan pijnlijk zijn.

De reguliere behandeling bij verschijnselen van borstontsteking is o.a. het voorschrijven van antibiotica. Antibiotica verstoort de darmflora waardoor er gemakkelijk een schimmelinfectie kan optreden. De schimmelinfectie kan vervolgens spruw veroorzaken bij moeder en kind.

Onlangs werden wij geattendeerd door de fysiotherapie en de lactatiekundige van het MMC-Veldhoven op een voor ons onbekende behandelmethode, ontwikkeld door een Canadese kinderarts (Jack Newman). Hij behandelde borstontsteking en verstopte melkkanalen bij borstvoedende vrouwen met ultrageluid en rapporteerde hierover zeer positief.

Omdat ultrageluid in principe geen schadelijke neveneffecten kent is men binnen het MMC een aantal proefbehandelingen gestart volgens deze methode. De behandeling met ultrageluid bestaat uit twee sessies, daags na elkaar en wordt gegeven door een fysiotherapeut. Het is weinig belastend voor de moeder, iedere behandelplek wordt 5 minuten behandeld en het is pijnloos. Meestal is het effect na de eerste behandeling al voel- en zichtbaar. Wanneer na twee behandelingen nog geen effect is opgetreden wordt de behandeling gestaakt. Direct na de behandeling moet u uw kind voeden en/of nakolven. De behandeling wordt door de zorgverzekeraar vergoed indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie. Let op: indien er een prothese is geplaatst komt u niet in aanmerking voor deze behandeling.

Het MMC meldt: Vrijwel alle vrouwen waren na twee behandelingen van hun klachten verlost.
De positieve reacties van de betrokken patiënten tot nu toe heeft onze mening versterkt dat deze behandeling toegevoegde waarde heeft. Op dit moment zijn we bezig om een test-onderzoek op te zetten. Mocht de toegevoegde waarde hier inderdaad uit blijken dan zal geprobeerd worden een vervolgstudie op te zetten om het effect van de methode wetenschappelijk vast te stellen.

Het spreekt voor zich dat het opzetten van een studie de nodige voorbereiding kost en daarom behandelen we vrouwen op dit moment met ultrageluid-therapie enkel omdat tot nu toe de resultaten zo bemoedigend zijn. Maar we hopen in de nabije toekomst deze behandeling wetenschappelijk onderbouwd uit te kunnen voeren.

Nog een belangrijke opmerking: wanneer u problemen ondervindt met het geven van borstvoeding en/of regelmatig last heeft van verstopte melkkanalen en/of (dreigende) borstontsteking is het aan te bevelen om hiervoor deskundige hulp in te schakelen van een lactatiekundige of verloskundige. Zij kan samen met u bekijken wat voor een achterliggend probleem hier aan ten grondslag ligt.